Mr. sc. Nataša Brijačak, dr. med.

Nataša BrijačakRođena je u Osijeku 19.09.1970. godine. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju je završila u Osijeku 1989. godine. Iste godine upisuje se na Medicinski fakultet u Zagrebu. 1995. u listopadu je diplomirala i počela obavljati pripravnički staž u Općoj bolnici u Virovitici.

1997. je položila državni ispit i dobila dozvolu za samostalni rad kao liječnik opće prakse. Nakon položenog državnog ispita zapošljava se kao liječnik pripravnik u Domu zdravlja u Virovitici. 1997. godine počinje raditi kao sekundarac na Očnom odjelu u Virovitici. 1998. dobiva specijalizaciju iz oftalmologije za OB Virovitica i upisuje znanstveni poslijediplomski studij iz oftalmologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. 2002. godine počinje raditi na Očnom odjelu u Virovitici kao specijalist oftalmolog do 2008.

2008. Godine stiče titulu magistra znanosti pod temom „ Terapijsko djelovanje amnijske membrane kod pacijenata sa herpetičnim keratitisom“.

Tijekom 2008. Godine otvara svoju privatnu Polikliniku za oftalmologiju u Virovitici, a od 2011. Godine i u Varaždinu gdje seli sa svojom obitelji i nastavlja život u tom prekrasnom baroknom gradu.

Udana je i majka je dvije kćeri.

Prisustvovala je brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Efikasnost kontinuiranog ulaganja u svoje znanje uvidjela na početku svoje specijalizacije, tako da je redoviti član hrvatskog (CSCRS), europskog udruženja (ESCRS) operatera katarakte (sive mrene) i član je HOD (Hrvatskog oftalmološkog društva). Tijekom 10-to godišnjeg iskustva kao specijalist oftalmolog obavila je preko 5000 operacija prednjeg segmenta oka ( oko 3000 PHACO).

Prisustvovala je brojnim seminarima o aplikaciji Botoxa i intradermalnih filera i dobila dozvolu za aplikaciju te na taj način proširila ponudu usluga u svojoj Poliklinici.


Marijeta Smrekar, Majstor očni optičar

Marijeta-SmrekarRođena sam 27.04.1982. godine u Varaždinu. Nakon završene Osnovne škole kao odličan učenik upisujem Srednju strukovnu školu u Varaždinu za zanimanje frizer i istu završavam sa položenim pomoćničkim ispitom 1999. godine.

Sljedećih nekoliko godina radim u struci, stječem radne navike, razvijam manualne sposobnosti i komunikaciju sa strankama što se kasnije pokazalo kao dobra podloga za posao koji danas obavljam.

2007.godine zapošljavam se u trgovini, radim na poslovima prodavača i samostalno vodim trgovinu.

01.06.2011. počinjem raditi u optici Fokus gdje postajem dio vrlo stručnog tima. Uz poslove koje obavljam kao prodavač, educiram se za izradu dioptrijskih naočala.

2012. godine upisujem te završavam Privatnu srednju školu Varaždin za zanimanje rukovatelj robom – prodavač. Kako moja ljubav prema novom poslu iz dana u dan raste, nastavljam školovanje te 2013. godine u istoj školi stječem zanimanje poslovođa u trgovini.

Radeći u optici Fokus u stalnom sam doticaju sa korisnicima naših usluga, u što se između ostalog ubraja čitanje liječničkih nalaza i recepata za očna pomagala, pomažem u odabiru dioptrijskih okvira i svakodnevno samostalno izrađujem dioptrijske naočale.

2014. godine uz svoju mentoricu mr.sc. Natašu Brijačak dr.med.spec. oftalmologije, počinjem se pripremati za majstorski ispit, učim iz stručne literature, a novo stečeno znanje primjenjujem u radu.

U svibnju iste godine sa visokim ocjenama polažem majstorski ispit i stječem najvišu obrtničku titulu majstor očni optičar.

Udana sam i majka sam jedne djevojčice te sa obitelji živim u bližoj okolici Varaždina.


Jelena Šafarić, Optičar

jelenaRođena 30.11.1979.godine u Varaždinu. Nakon završene osnovne škole završila srednju Gospodarsku smjer prodavač 1997.godine. Nakon toga nastavlja školovanje za smjer operatera na računalu te se dalje školuje na Učilištu Varaždin i dobiva diplomu za samostalnog knjigovođu. Nakon više od 10 godina rada u komercijali nastavlja svoje školovanje za optičara. Svoje radno iskustvo stječe u optici „Fokus“ Virovitica te nastavlja s radom u optici „Fokus“ Varaždin.

Udana je i majka je dvoje djece. Svakodnevnim odgovornim radom i brigom za svakog pacijenta čini dio našeg tima.

 

 


Branka Lisičak, medicinska sestra

Branka LisičakRođena 21.01.1984.godine u Virovitici.Osnovnu školu završila u Virovitici te srednju medicinsku školu u privatnoj školi s pravom javnosti Maruševec.Nakon srednje škole obavila je pripravnički staž u Općoj bolnici Varaždin na odjelima neurologije i pedijatrije.Nakon položenog stručnog ispita radno iskustvo stječe u Specijalističkoj ordinaciji za oftalmologiju u Varaždinu.

Udana te majka jedne kćeri.